• aXichem lämnar in ny ansökan, avseende Novel Food-godkännande för aXiphen®, enligt nya EU-direktivet

  (Publicerad 08-02-2018)

  Läs PDF...

 • aXichems styrelse och ledning köper optioner i aXichem, utställda av huvudägarna

  (Publicerad 08-02-2018)

  Läs PDF...

 • aXichems vice VD, Lucas Altepost, köper aktier i aXichem

  (Publicerad 12-01-2018)

  Läs PDF...

 • aXichem AB (publ) Delårsrapport, januari – september 2017

  (Publicerad 23-11-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem erhåller patent för aXiphen® som salmonellahämmande komponent i kycklingfoder

  (Publicerad 10-11-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem ansöker om patent för aXiphen® som förstärkare av biotillgänglighet för människa och djur

  (Publicerad 26-10-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem erhåller patent för aXiphen® som tillväxtpromotor i djurfoder

  (Publicerad 20-10-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem ingår distributionsavtal med Chr. Olesen Group

  (Publicerad 22-09-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem AB (publ) Delårsrapport, januari–juni 2017

  (Publicerad 24-08-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem utser Lucas Altepost till vice VD och förstärker fokus på försäljning inom foder och kosttillskott

  (Publicerad 18-08-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem har slutfört tester som visar att aXiphen® hämmar salmonella hos svin

  (Publicerad 03-07-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem reviderar tidplanen avseende Novel Food-godkännande för aXiphen®

  (Publicerad 26-06-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem ser mycket positiva resultat av aXiphen® som salmonellahämmare hos kycklingar i kommersiell produktionsanläggning

  (Publicerad 20-06-2017)

  Läs PDF...

 • Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)

  (Publicerad 31-05-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem AB(publ) Kvartalsrapport Januari - mars 2017

  (Publicerad 24-05-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem genomför tester av aXiphen® som salmonellahämmare hos svin i samarbete med foderproducent

  (Publicerad 23-05-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem ansöker om GRAS-godkännande för försäljning av aXiphen® på amerikanska marknaden

  (Publicerad 19-05-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem fördjupar samarbetet med europeisk foderproducent efter positivt testresultat

  (Publicerad 18-05-2017)

  Läs PDF...

 • Kallelse till Årsstämma i aXichem AB (publ)

  (Publicerad 02-05-2017)

  Läs PDF...

 • aXichem AB (publ) publicerar årsredovisning 2016

  (Publicerad 26-04-2017)

  Läs PDF...